SOALAN LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 5 20031. Apakah yang dimaksudkan dengan Dam di dalam ibadat Haji?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………2. Bagaimana dam dapat memainkan peranan membantu jemaah Haji memperolehi

haji yang mabrur?………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………3. Bagaimana kefahaman anda tentang dam dapat membantu anda membentuk

disiplin diri yang cemerlang?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………4. Ahmad menggunting rambutnya ketika ihram. Apakah yang perlu dilakukannya untuk membayar dam di atas kesalahannya?


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..


……………………………………… …………………………………………..

SOALAN LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 5 20031. Apakah yang anda faham tentang Dam Tertib dan Takdir?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………2. Nyatakan empat kesalahan yang dilakukan oleh jemaah Haji yang dikenakan dam Tertib dan Takdir.………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………3. Hajah Dayah selesai mengerjakan Tawaf Wida’. Semasa menunggu bas untuk keluar dari Mekah, beliau ke kedai berhampiran untuk membeli poster Kaabah.

Bagaimana kedudukan Hajinya? Apakah yang perlu dilakukannya?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………4. Haji Puri teringin merasai daging kambing gurun semasa ia terlihat binatang tersebut semasa wukuf di Arafah. Lantas ia pun menangkap kambing tersebut dan menyembelihnya. Terangkan kedudukan hajinya dan apa yang harus dilakukanya.


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..


……………………………………… …………………………………………..SOALAN LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM

TINGKATAN 5 20031. Apakah yang dimaksudkan dengan Khulafa’ Al-Rasyidiin?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………2. Apakah perubahan sikap umat Islam yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………3. Terangkan serba ringkas latar belakang Khalifah Saidina Abu Bakar Al-Siddiq.


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
4. Huraikan perkembangan politik yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Al-Rasyidin.


………………………………………. ……….. …………………………………………..


………………………………………. ……….. …………………………………………..


………………………………………. ………... …………………………………………..


…………………………………………………..…………………………………………..


…………………………………………………..…………………………………………..

TINGKATAN 5 2003


  1. Miqat merupakan permulaan Haji dan Urmah yang perlu diberi perhatian oleh para jemaah Haji. Apakah yang dimaksudkan dengan Miqat?

Terangkan bahagian-bahagiannya.


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………2. Apakah yang anda tahu tentang Larangan Haji? Huraikan.


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………3. Bagaimanakah caranya mengerjakan Haji Tamattu’?


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………  1. Jemaah yang mengerjakan Haji Ifrad akan melakukan ibadat Tawaf sebaik sahaja ia menjejakkan kaki ke Tanah Haram.

Apakah nama Tawaf tersebut?

Mengapa ia melakukan tawaf itu?


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..


………………………………………. …………………………………………..

SOALAN LATIHAN TINGKATAN 4BAHAGIAN IBADAH  1. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahn?

  2. Sebutkan syarat-syarat ysng perlu dipatuhi dalam melaksanakan Al-Rahn?

  3. Apakah kebaikan yang diperolehi oleh umat Islam melalui pakej Al-Rahn?

  4. Berikan perbezaan di antara system gadaian Islam berbanding system konvensional.

SOALAN LATIHAN TINGKATAN 4
BAHAGIAN IBADAT
  1. Apakah yang anda faham tentang konsep jual beli di dalam Islam?

  2. Nyatakan rukun-rukun jual beli.

  3. Barangan yang bagaimanakah yang dilarang oleh Islam dalam proses jual beli?

  4. Berikan hukum bagi situasi berikut:

Ahmad membeli barang yang telah ditempah oleh Ali.