Soalan I


 1. (i) Lengkapkan tempat kosong yang bernombor dalam ayat berikut dengan

perkataan yang betul.

6 markah  1. Tulis semula ayat di bawah dan letakkan tanda baris dengan sempurna.
4 markah 1. Rasulullah diutuskan untuk menyeru manusia menyembah Allah s.w.t. dan baginda menghadapi berbagai rintangan dalam usaha baginda.

 1. Sebutkan satu contoh peristiwa yang menggambarkan ketabahan baginda Rasulullah.

 2. Pada pandangan anda, mengapakah Nabi terakhir dipilih daripada kalangan bangsa Arab?

 3. Nyatakan dua pengajaran ayng dapat anda ambil daripada ketabahan Rasulullah untuk dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan dalam hidup anda.

6 markah
 1. Antara perkara yang membatalkan iman ialah amalan bid’ah.

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan bid’ah?

 2. Sebutkan dua contoh bid’ah dalalah yang masih berlaku dalam masyarakat Islam hingga hari ini.

4 markah


Soalan 2.a. (i) Potongan ayat berikut tidak disusun mengikut tertib yang betul. Susun

semula dengan mencatat nombor mengikut kedudukan ayat yang betul.


5 markah

 1. Berdasarkan ayat di bawah, keluarkan lima (5) hukum tajuid yang berlainan.
5 markah


b. Luqman al-Hakim telah diceritakan di dalam Al-Quran sebagai bapa yang berjaya

mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh.


 1. Berikan dua daripada nasihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran.

4 markah


 1. Nyatakan dua langkah yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang anak oleh seorang anak terhadap ibubapanya yang telah tua.

4 markah


 1. Gambarkan balasan yang bakal diperolehi oleh anak yang durhaka terhadap ibubapanya.

2 markah
Soalan 3.a. Haji yang mabrur menjadi idaman setiap jemaah yang menunaikan rukun Islam yang

kelima ini.

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan Haji mabrur? Bagaimanakah cara-cara untuk mencapainya?

4 markah


 1. Bagaimanakah cara menunaikan Haji Ifrad dan apakah kelebihannya?

4 markah


 1. Bilakah kemuncak ibadat Haji dan nyatakan 2 hikmah hari tersebut?

6 markah

b. Tuliskan satu istilah khusus kepada pernyataan berikut:


 1. Tidak percaya kepada Hari Qiamat

 2. Menganggap doktor yang menyembuhkan penyakit

 3. Selalu meminta hajat daripada kubur yang dianggap keramat

 4. Dihukum bunuh kerana tidak mahu bertaubat daripada murtad.

4 markahBAHAGIAN B

[ 60 markah ]

Jawab tiga ( 3 ) soalan sahaja
Soalan 4


a.

(i) Pernikahan adalah satu syariat suci yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang sihat dan bermaruah. Huraikan pernyataan ini.4 markah


  1. Apa yang anda faham tentang kalimah ‘nikah’?

2 markah


  1. Perempuan yang bagaimanakah yang layak menjadi bakal suami sewaktu ia diijabkabulkan?

4 markahb.

( i ) Imam Syafie adalah seorang tokoh yang banyak memberi sumbangan

dalam menyelesaikan permasaalahan fekah dalam dunia Islam.

Apa komen anda?

4 markah


 1. Bagaimana anda memandang peribadi Imam Syafie untuk anda jadikan sebagai ‘role model’ dalam kehidupan anda?

4 markah

 1. Berikan satu contoh perbezaan amalan fekah Mazhab Syafie dengan mana-mana mazhab yang lain.

2 markah


Soalan 5a.

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Iman’?

2 markah 1. Terangkan tiga cara bagaimana Iman boleh terbatal beserta dengan contoh-contohnya.

6 markah


 1. Nyatakan alasan mengapa Islam melarang umatnya mempercayai perkara-perkara khurafat.

4 markah


b.

(i) Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa berlaku adil.

Bagaimana anda sebagai pelajar akan berlaku adil terhadap diri

anda sendiri?

4 markah(ii) Sifat adil yang terdapat dalam diri seseorang akan membimbing dan

mendorongnya mencapai kejayaan dalam hidup. Sejauh mana anda

bersetuju dengan pendapat ini? Berikan satu contoh kronologi yang

dapat menguatkan hujah anda.

4 markahSoalan 6a.

(i) Ibadat Qurban dan akikah adalah dua amalan yang bertujuan untuk

mendekatkan diri dengan Allah serta meningkatkan rasa syukur

kepadaNya.

Apakah yang dimaksudkan dengan akikah?

2 markah


 1. Jelaskan tiga perbezaan yang terdapat di antara ibadat Qurban dan

akikah.

6 markah 1. Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut:

  1. Lebai Cha mengerjakan haji menggunakan wang yang disedekahkan oleh seorang taukeh Cina.

  2. Oleh kerana gangguan kesesakan lalulintas, Hajah Mah terlepas masa untuk tiba di Arafah.

4 markah
b.

(i) Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup manusia

sepanjang zaman.

Berikan hujah-hujah anda bagi menunjukkan Al-Quran adalah kitab

yang sesuai untuk manusia sepanjang zaman.

4 markah 1. Bagaimana keyakinan kepada Al-Quran dapat membantu anda cemerlang dalam hidup.

4 markah